Dołącz do nas

Dołącz CV

Administratorem Twoich danych osobowych będzie NowEstate Patrycja Lachman, 31-032 Kraków, ul. Starowiślna 14, biuro@nowestate.pl, tel. 505 149 475 Twoje dane osobowe podawane w CV/kwestionariuszu osobowym są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które osoba się ubiega. Podanie danych osobowych jest niezbędne i odbywa się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się wyłącznie przez okres potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Zadzwoń